Hubert de Givenchy於1980年推出Eau de Givenchy時說:「我想要一款能喚起青春、快樂和幸福的香水。」
 
 
2018年Givenchy重塑這款標誌性的香水,全新的Eau de Givenchy擁有獨特個性,但保留原有的名字,分享相同的簡約優雅,並繼續頌讚夏日陽光。
 
1a
 
呼應Hubert de Givenchy的故事,Eau de Givenchy以法國南部的海洋為故事藍本,噴一噴香氣仿如躺於橘子樹下,一種如夏日涼風般清新的香氣。
 
1a
 
                        Eau de Givenchy $680 / 100ml